Cheech & Chong - UP IN SMOKE Tie-Dye T-Shirt on green